Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
176 postów 115 komentarzy

Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Potężny światowy kryzys finansowy stał się faktem. Za brak odpowiedzialności i chciwość światowej finansjery przychodzi płacić zwykłym obywatelom.

Naukowcy o społecznej gospodarce rynkowej

Dlaczego biedni subsydiują bogatych?

Krzysztof Lachowski

W dniach 27-28 czerwca w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, w Sali noszącej imię Wielkiego Spółdzielcy, Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej, Świat - Europa - Polska”. Organizatorami konferencji byli: Krajowa Rada Spółdzielcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa...Kierownikiem Naukowym Konferencji był prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski. Przygotowaniami merytorycznymi Konferencji zajmował się również dr Krzysztof Lachowski ze Spółdzielczego Instytutu Badawczego przy Krajowej Rady Spółdzielczej, z którym rozmawiamy o tym ważnym wydarzeniu.

Jaki był cel konferencji?

-Konferencja była twórczą kontynuacją dotychczasowych spotkań naukowców zajmujących się społeczną gospodarką rynkową i spółdzielczością. W roku 2006 odbyła się konferencja na temat budowy społeczeństwa obywatelskiego, w tym społecznej gospodarki rynkowej. Wtedy już mówiono o kryzysie, który wstrząsa światem, o roli społeczeństwa obywatelskiego, w tym spółdzielczości, w łagodzeniu jego skutków. Ostatnia konferencja odbyła się w Międzynarodowym Roku Spółdzielczości i była dobrą okazją, aby określić jej rolę w budowaniu nowego świata , na bardziej sprawiedliwych zasadach. Nie przypadkowo myślą przewodnią tego Roku jest „Spółdzielnie budują lepszy świat”. Tym kierowaliśmy się proponując temat konferencji. Chodziło nam nie tylko o naukową diagnozę, ale również o skuteczne lekarstwa na objawy kryzysu.

Z dziejów nauki o polskiej spółdzielczości i oświaty spółdzielczej

Spółdzielczość polska od początku swojego istnienia przywiązywała dużą wagę do zaplecza naukowo-badawczego. Już w roku 1906 Edward Abramowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, twórca Towarzystwa Kooperatystów i teoretyk spółdzielczości napisał książkę „ Idea społeczna kooperatyzmu” . W roku 1929 Zygmunt Chmielowski, założył Państwową Szkołę Spółdzielczości Rolniczej w Nałęczowie i wydał j ”Podręcznik spółdzielczy”. Franciszek Stefczyk, był inicjatorem powołania Spółdzielczego Instytutu Naukowego, którego dyrektorem został Stanisław Wojciechowski. Pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego działały Wyższe Naukowe Kursy Spółdzielcze. Po II wojnie światowej otwarto setki średnich szkół spółdzielczych i wiele katedr na wyższych uczelniach, a od 1957 roku kontynuuje pracę Spółdzielczy Instytut Badawczy, który do dzisiaj służy spółdzielczości polskiej. Po 1989 roku zostało zniszczone szkolnictwo spółdzielcze. W tej chwili nie ma nawet jednej katedry spółdzielczości na polskich wyższych uczelniach. Dlatego tak ważne są konferencje naukowe, które odbywają się z inicjatywy Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Kim byli uczestnicy konferencji?

-Na konferencji występowali przedstawiciele różnych środowisk naukowych, uczelni, a także praktycy związani ze spółdzielczością. Konferencja miała charakter międzynarodowy. Wzięli w niej udział: przedstawiciel Islandii, prof. Gylfi Magnusson, który po głośnym kryzysie gospodarczym w tym kraju, w latach 2009-2010 był ministrem gospodarki. Był dr Grzegorz Szewczyk z Finlandii, zastępca profesora w Katedrze Informatyki Wyższej Szkoły Zawodowej w Kokkola, który mówił o roli Internetu w budowie społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju. O przemianach gospodarczych i politycznych na Węgrzech i sposobach zapobiegania skutkom kryzysu finansowego, mówiła dr Anna Wiśniewska, sekretarz ambasady Węgier w Warszawie.

Z wykładu dr-a Grzegorza Szewczyka

W Finlandii w roku 2010 było 4 300 spółdzielni, które zrzeszały 4 miliony członków. 84 % dorosłych Finów należy przynajmniej do jednej spółdzielni. 75% gospodarstw domowych należy do spółdzielni spożywców. Poprzez spółdzielnie trafia na rynek: 97% mleka i wyrobów mleczarskich, 80% mięsa. Banki spółdzielcze posiadają 35% udziału w rynku depozytowym.

Jakie poglądy reprezentowali uczestnicy konferencji?

- Referenci reprezentowali różne środowiska i różne poglądy, ponieważ naszym celem była zaprezentowanie nowych idei, ciekawych spojrzeń na rzeczywistość gospodarczą i społeczną współczesnego świata. Wystąpił więc znany reżyser filmowy Andrzej Wilk, który interesuje się ekonomią i jej wpływem na życie ludzi. Szymon Surmacz ze Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom mówił o społeczeństwie obywatelskim i demokratycznym przedsiębiorstwie w Polsce. Wskazał też na szereg słabości demokracji spółdzielczej, stwierdzając , „że siła spółdzielni zawsze brała się z solidarności, a ich słabość była pochodną chciwości i żądzy władzy”. Referentami byli także dr Szczęsny z. Górski, Dariusz Brzozowiec i Jacek Rossakiewicz, którzy zaprezentowali kluczowe zagadnienie dla każdego systemu społeczno-gospodarczego, a mianowicie koncepcje nowego mechanizmu pieniądza, jako podstawy funkcjonowania nowej ekonomii.

Nagrody Nobla za spółdzielczość                                                                                                        W ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Roku Spółdzielczości, nad którego obchodami w Polsce, Patronat Honorowy sprawuje Prezydent RP Bronisław Komorowski, odbyły się w Pałacu Prezydenckim dwa spotkania na temat ekonomii społecznej z udziałem spółdzielców, naukowców i polityków. W jednej z nich uczestniczył Muhammad Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, zwany bankierem ubogich. Przypomnijmy, że w roku 2009 Nagrodę Nobla, za badania nad wspólnotowym zarządzeniem otrzymała amerykańska uczona Elinor Ostrom. Spółdzielczość ma więc po swoje stronie wybitne autorytety naukowe.

 

Jaką rolę podczas konferencji odegrał Alfred Domagalski, prezes zarządu KRS?

- Alfred Domagalski aktywnie uczestniczył w konferencji , jako współgospodarz Konferencji oraz moderator dwóch sesji. Warto dodać, że przed Konferencja ukazała się jego książka „ O lepszy, przyjazny świat”, której treść w znacznym stopniu była zbieżna z tematami poruszanymi na tym spotkaniu. Na konferencję przygotowaliśmy skrypt z referatami jej uczestników. W przedmowie do skryptu, Alfred Domagalski napisał: „ Potężny światowy kryzys finansowy stał się faktem. Za brak odpowiedzialności i chciwość światowej finansjery przychodzi płacić zwykłym obywatelom. Konsekwencją upadku systemu finansowego jest zburzenie światowego ładu. Świat zmuszony jest więc do poszukiwania nowych dróg. Źródeł dzisiejszych problemów upatrywać należy w odejściu tradycyjnych wartości. Organizacja Narodów Zjednoczonych, proklamując Międzynarodowy Rok Spółdzielczości, pragnie w ten sposób zwrócić uwagę świata na system wartości jakim kieruje się spółdzielczość . Spółdzielnie zakłada się nie po to aby być bogatym, ale po to aby nie być biednym. Dlatego właśnie wielu w spółdzielczości dostrzega szansę. Pragniemy aby konferencja pokazała jak ważny jest udział ludzi w gospodarce oraz jakie znaczenie ma rozwój wspólnotowych form ich aktywności. „...

 

Z wykładu Andrzeja Zawiślaka, prof. zwycz. dr hab. z Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Wyższej Szkoły

Wszyscy skłonni jesteśmy zgodzić się, że gospodarka ma służyć człowiekowi. A nie służy! Widzimy coraz większe dysproporcje w materialnych warunkach życia ludzi... Obserwujemy postępujący proces uspołeczniania działalności gospodarczej a prywatyzacji zysków. System finansowy stał się architekturą fikcji. Nic dziwnego, że J. Stiglitz, laureat Nagrody Nobla stwierdza: „dziwny jest ten świat, gdzie biedni subsydiują bogatych, a rynek stał się kasynem, w którym ceny odzwierciedlają zmiany w ich nastrojach”. Najwyższy czas, konkluduje, aby miłościwie nam panująca teoria ekonomii uwzględniła powyższe fakty. Pora na zmiany! 

Jak uczestnicy ocenili konferencję? 

- Byli bardzo zadowoleni i zaskoczeni bogactwem i aktualnością tematów, które poruszano, a przede wszystkim wnioskami dotyczącymi przyszłości. Dlatego zgodzili się, że takie spotkania są pożyteczne zarówno dla nauki jak i środowiska spółdzielczego. Należy je kontynuować. Ważne jest również, aby takie spotkania odbywały się poza Warszawą. Zachęcamy do tego spółdzielców. Niebawem ukaże się książka, w której zamieścimy nie tylko referaty wygłoszone podczas konferencji, ale również głosy w dyskusji. Sądzę, że będzie ona bardzo przydatna w środowiskach spółdzielców. Planujemy aby następna konferencja dotyczyła społeczeństwa obywatelskiego, którego filarem może być spółdzielczość.

Krzysztof Lachowski

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • @Krzysztof Lachowski
  Wydaje się, że spółdzielczość oparta o koncepcję kolektywistyczną złote czasy ma już za sobą. Idea piękna, ale zbyt dużo jest tam elementów "wspólnego pastwiska": trudno o twardy zarząd i trudno o właściwą motywację. Poszukiwania organizatorskie przeniosły się na związki gospodarcze o integracji produktowej (klastry produktowe) oraz spółki właścicielsko pracownicze. Są to koncepcje neopersonalistyczne.
 • Przepis na wyjscie z kryzysu
  Emisja pieniędzy a nie obligacji.
  Budżet zamknięty i otwarty na monetyzację gospodarki

  Rozwiązaniem kryzysu w wielu państwach nie jest emisja obligacji tylko emisja pieniędzy.

  Nie dalsze kredytowe zadłużanie się, ale umorzenie zobowiązań kredytobiorców wobec banków wraz z legalizacją pieniędzy deponentów – to jest właściwe rozwiązanie kwestii bankowej kreacji dłużnych środków rozliczeniowych.

  „Kiedy ludzie zorientują się iż wszystko jest niszczone przez dług, wszelkie zobowiązania zostaną anulowane” - te słowa zostały napisane już w XVI wieku.

  Emisją pełnowartościowego pieniądza na zasadzie parytetu gospodarczego mógłby się zająć SKOK .
  On ma potrzebną ku temu bazę, a idee są opisane w Nowej Architekturze Finansowej na NE i tutaj:
  http://demokracja-finansowa.org.pl/df12.html
  http://demokracja-finansowa.org.pl/df16.html

  Budżet to nie tylko podatki, ale i pieniądze z monetyzacji gospodarki . Trzeba zmienić teorię budżetu, bo obecna liczy tylko koszty i opiera się na nadmiernej podatkowej redystrybucji dochodu.

  Kiedy wiadomo co robić, uzdrowienie sytuacji kryzysowej jest możliwe i łatwiejsze. Trzeba zmienić praktykę finansową a nie zawiązywać sobie na szyi sznur skręcony z wyemitowanych obligacji i wyczarowanych długów.

  Pozdrawiam. Jacek Andrzej Rossakiewicz

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej