Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
176 postów 115 komentarzy

Pojednanie Kościołów-głos w dyskusji.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jego Świętobliwość Arcybiskup Cyryl I znalazł w sobie moc, która pozwoliła mu wznieść się ponad wielowiekowe podziały między katolicyzmem a prawosławiem, a także między narodem rosyjskim i polskim

Mądrość, Patriotyzm, Działanie i Pojednanie Kościołów.

Doc.dr Rudolf Jaworek

Sięgając do historii zadziwia nas mądrość naszych przodków. Półtora tysiąca lat minęło, a odkryte przez nich prawdy nie tracą na wartości. Taki pan Heraklit z Efezu już wówczas zauważył, zmienność i względność "rzeczy".

Mówił: "Wszystko płynie, nic nie trwa, nie podobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki, bo już inne napłynęły w nią wody". Pewnie przypomniał sobie tę prawdę Churchill mówiąc, że Anglia nie ma stałych wrogów lub przyjaciół; ma tylko stałe interesy. Widzimy więc, że ludzkość rodzi wśród siebie mądrych ludzi, z których przemyśleń czerpią pokolenia. Gdzie jest źródło tej mądrości? Jak ona powstaje? Najprostszą odpowiedzią będzie:: z przyswojonej i uporządkowanej wiedzy, intuicji i właściwości tworzenia syntezy przez nasz umysł.

Wiedzę można nabyć przez naukę (studia), własne doświadczenie lub przekaz płynący z otoczenia (np.rodziny). Przywykliśmy ją hierarchicznie porządkować przez kolejne stopnie wykształcenia: Szkołę podstawową, gimnazjum wyższą uczelnię, doktorat, profesurę. Intuicja, o której Bergson pisał, że jest najwyższą formą poznania, zależna jest od wrażliwości naszego umysłu (duszy) i jest darem w różnym stopniu dostępnym, niezależnym od nabytej wiedzy. Istotą wielkich umysłów, czyli mądrości, jest zdolność kojarzenia naszego umysłu wiedzy (z różnych "szuflad jej przechowywania), intuicji i zdolności twórczych ( innowacyjności) i tworzenia przez te procesy rzeczy (myśli) nowej. Tak powstają wynalazki, różne innowacje, a także wielkie teorie poznania.

Patriotyzm, czyli miłość do społeczeństwa w którym żyjemy, jego kultury, tradycji, środowiska przyrodniczego, a nawet istniejących dzieł infrastruktury technicznej, przejawiać się może w różnej postaci:, w zależności od posiadanej mądrości. Może być wyrażony zachowaniem, ubiorem, głosem (np.krzyki, buczenie), wypowiadaną treścią, mową, pismem, obrazem, rzeźbą. Może przejawiać się uczestnictwem w różnych imprezach patriotycznych, działaniu w organizacjach o tym charakterze, wspomaganiem materialnym (darowizny, finansowanie przedsięwzięć) itp. Patriotyzm może przejawiać się również w pomocy dla innych członków społeczności np. w czasie ich nieszczęścia, nieszczęśliwych zdarzeń, kataklizmów przyrodniczych. Jego znaczącym przejawem jest obrona własnej ojczyzny, zdolność do poniesienia bólu (rany, tortury) aż do poświęcenia życia.. Inną płaszczyzną przejawiania się patriotyzmu można zauważyć w działalności politycznej, działalności twórczej (np. wzmacniającej tożsamość narodową, miłość do ojczyzny).opracowywanie programów harmonijnego rozwoju , tworzenie mądrego i zabezpieczającego interes danej społeczności prawa, aż do patriotyzmu z tzw. górnej półki, czyli kierujących państwem (narodem) zjednującym dla swego kraju przyjazne międzynarodowe otoczenie itp.

Wszystkie wymienione i niewymienione przejawy lub działania patriotyczne, zmierzające do harmonijnego rozwoju swojej społeczności (narodu), mogą być sprzeczne z interesem jego wrogów, lub społeczeństw innej cywilizacji(kultury) realizujące inne globalne cele. Niechęć lub ich wrogość może być przez nich wyrażana przez różne działania , z których pewne podstawowe wymienię: atomizację naszego społeczeństwa, tworzenie chaosu pojęciowego, sprzecznych programów rozwoju dzielących naród na zwalczające się obozy, wymuszanie przyjęcia i wdrażania w życie niekorzystnych ideologii. (komunizm, liberalizm), korumpowanie przywódców i ludzi na stanowiskach decyzyjnych, instalowanie w społeczeństwie swoich agentów (im na wyższym stopniu władzy tym lepiej). Nieprzyjazne otoczenie może korzystać z różnych środków biologicznego lub moralnego niszczenia. społeczeństwa (narodu). (instrukcje może znaleźć w dziele Machiavellego lub w Protokołach Mędrców Syjonu). Wśród tych rozlicznych możliwości niszczenia istnieje również pewna hierarchia

 

.

Jedne z nich dotyczą sytuacji jednostkowej, inne większych zbiorów (całości)..Najbardziej niebezpieczne są zmierzające do zniszczenia tożsamości narodowej, do przyjęcia przez naród wrogiej cywilizacji, a w końcu do moralnego lub biologicznego wyniszczenia narodu. Obawiam się, że Polskę dotykają ostatnie, wymienione działania: Od 1989r obserwujemy gwałtowny spadek przyrostu naturalnego ludności. Ma miejsce olbrzymi proces emigracji zarobkowej, zwłaszcza ludzi w wieku produkcyjnym, zepchnięcie do biedy ogromnej większości narodu.

Jego demoralizację, prowadzą naukowo szkoły, środki masowego przekazu i działania władz, nawet szczebla centralnego. Widać to codziennie w audycjach telewizyjnych, w występach tzw. artystów, w literaturze, kinie i w całej sferze kultury oddziałującej na społeczeństwo zwłaszcza na młodzież (patrz wspierana przez państwo działalność J. Owsiaka, K. Wojewódzkiego, prof. Środy i wielu innych pozbawionych zrozumienia skutków swych działań tzw. pożytecznych idiotów).

 

Szerzą się różne przestępstwa i obejmują młodzież i to coraz młodszą.. Zalały nawet świat kobiet, które przez wieki były ostoją moralności narodu. Szerzą się różne, szkodliwe dla zdrowia nałogi (narkotyki). Służba zdrowia przestała spełniać przypisanych jej od wieków zadań. Kraj zalewa chamstwo, brak tolerancji dla tubylców, atakowane są świętości (Palikot, Nergal, Wojewódzki, Doda , itp.) W sferze kultury i nauki promowane są kłamstwa i oszczerstwa jak np. książki Grossa, A Całej, występy Madonny, prace plastyczne Kozyry, Nieznalskiej itp.

W tej sytuacji ocknął się polski Kościół stojący od wieków na straży cywilizacji chrześcijańskiej, i harmonijnego rozwoju naszego narodu.

Atakowany przez siły "Zła" płynące z światowej oligarchii, globalistów i zwolenników wyniszczania ludności (z 7 do 1 mld).nowo-bolszewików atakujących go bezpośrednio przez różne agendy UE, a w kraju przez "hunwejbinów" Palikota i całą post - bolszewicką hołotę. Kościół powiedział ustami arcybiskupa Michalika: DOŚĆ!, a poparł go Episkopat i wszyscy biskupi. Poparły go również inne chrześcijańskie Kościoły!

 

Podobne do naszych doświadczeń ma Kościół Prawosławny Wielkiej Rusi. Jego sytuacja jest gorsza od naszej, ponieważ musi odbudować zniszczenia jego substancji i wpływów, prowadzone przez ok. 70 lat przez bolszewików- ateistów. Jego Świętobliwość Arcybiskup Cyryl I znalazł w sobie moc, która pozwoliła mu wznieść się ponad wielowiekowe podziały między katolicyzmem a prawosławiem, a także między narodem rosyjskim i polskim Razem z arcybiskupem Michalikiem uścisnęli sobie dłonie i podpisali akt zgody.

Postanowili wspólnie przeciwstawiać się "Złu". Stworzyli fundament do rozwoju cywilizacji chrześcijańskiej jako pozytywnej alternatywy dla rozwoju duchowego Świata. Chwała im za tą mądrość, siłę intelektu, patriotyzm religijny i narodowy.

Rudolf Jaworek

 

 

 

KOMENTARZE

 • Biskupi jednają się z takimi jak oni
  Będąc Katolikiem nie akceptuję takiego pojednania i ci Biskupi którzy narzucają takie pojednanie nie są akceptowani przez moją osobę . Uważam że proboszczowie parafii powinni zaprotestować
 • ale agitka !!!
  niech mnie kule biją ,początek bardzo dobry ,niemal genialny w swej tresci ,a KONIEC to ordynarna AGITKA prosto z nadania TW MICHALIKA ...cenię KOSCIÓŁ ,ale wiem że w nim tkwią tacy którzy mają nie dopuscić do tego aby on stał się i to TERAZ autentycznym przedstawicielem LUDU BOŻEGO tutaj u nas w POLSCE ,i stąd to tzw ,,pojednanie " dzieli bardziej niż łączy LUD BOŻY z ich PASTERZAMI bo to odium agenturalnosci i zdrady spada na WSZYSTKICH hierarchów KOSCIOŁA choć tak naprawdę zawinił jeden czy kilku ,ale to spowodu milczenia pozostałych są sami sobie winni...
 • @KrisJora 18:06:59
  tutaj gdzie zamieszkuję już toczymy dyskusję z naszym proboszczem ...jeśli pyta CO MY SĄDZIMY O TYM WSZYSTKIM i sam nie probuje nam wyjaśnić postawy hierarchów to chyba ma tez watpliwosci...
 • @KrisJora, val
  Chyba trochę się wam kićka. Także autorowi.

  Autorowi, bo nie ma rozwiązania ani w Katolicyzmie, ani prawosławiu.
  Wzmacnianie tych opcji - prowadzi do wzrostu antagonizmów.
  Katolicyzm z prawosławiem - to różne opcje ideowe.

  Wam, bo nie ma mowy o pojednaniu.
  Obecnie - jest to ważny krok do ustalenia warunków współżycia bez powiększania agresji.

  Z tego może być nawet współpraca, ale do pojednania - bardzo daleka droga.

  Obaj panowie jesteście złośliwie myślący, co dowodzi inteligencji.
  A tu takie uwagi.
 • SŁOWA I UCZYNKI
  Tekst Przesłania

  http://owp.nowyekran.pl/post/71459,wspolne-przeslanie-do-narodow-polski-i-rosji

  Opinie są skrajne – od szacunku, nadziei i uznania – do skrajnej nienawiści i obelg wobec ludzi deklarujących swoje zainteresowanie. Każdy piszący uczciwie jest czytelnikiem samego siebie. Zgodnie z powiedzeniem: mów prawdę nawet wtedy, kiedy się mylisz – intencja opinii powinna być czysta, choć opiniodawca może się mylić. Gorzej jest wtedy kiedy opiniodawca jest cyniczny i kłamie, chce manipulować innymi dla osiągnięcia swoich, niedeklarowanych celów. Właściwe odczytanie intencji wymaga doświadczenia i inteligencji.

  Intencja Doc. dr Rudolfa Jaworka jest czysta – to oczywiste. Nazwanie jego tekstu „agitką” to manipulacja – to również jest oczywiste dla osób umiejących odczytywać intencje piszącego (i znających jego inne komentarze).

  Meritum sprawy:
  Porozumienie innych religii budzi zawsze emocje. To najtrudniejszy problem dla wielu wierzących ludzi szczerze przywiązanych do „swojej” religii. Proces porozumienia jest zawsze narażony na skrajne oceny i realne niebezpieczeństwa (wypaczenia). Każdy reformator tego doświadcza, jak ukazują to dzieje ludzkości od czasów Abrahama. Mojżesza, Jezusa i Mahometa. Spory trwają nieustannie i dotyczą niemal wszystkich, obecnie na czele z nauczaniem i osobą papieża Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Cyryl I nie jest tutaj wyjątkiem. Inaczej być nie może.

  Istotne jest to co ma zostać zrobione i co zostanie zrobione, po uczynkach poznaje się wiarę, po owocach drzewo. Dobre deklaracje i słuszne cele trzeba wspierać swoim własnym działaniem i nie tracić rozsądku (zdolności oceny) Trzeba wspierać – moim zdaniem – starania Cyryla I i dbać o ich kształt. Na tym polega rola Inteligencji. W końcu długa droga przed nami: droga do jednego Królestwa Bożego na Ziemi:
  „16. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz”. (Jan. 10:16)

  Po drodze mamy trudniejsze pojednania: powszechne pojednanie z chrześcijanami, w tym z arianami - oraz z muzułmanami – wyznawcami monoteistycznej wiary:

  „142. Prawda pochodzi od Boga, i nie powinna być przez nikogo poddawaną w wątpliwość.
  143. Wszystkie narody, mają swoje miejsca, ku którym zwracają swe modły. Gdziekolwiek obrócisz się, staraj się czynić wszystko to co uznasz najlepszem. Bóg was wszystkich kiedyś zgromadzi, nic nie ogranicza Jego władzy”. (Koran, II, 142- 143, interpretacja: Jan Murza Tarak Buczacki, Warszawa 1858.).
  Porozumienie pomiędzy kościołem katolickim i prawosławnym to początek drogi, początek obiecujący, bo wychodzący od kościoła prawosławnego, niedawnego opozycjonisty Jana Pawła II. To ostateczna likwidacja skutków obłożenia kościołów wzajemną klątwą, co było efektem samowolnej decyzji legata papieskiego (rok 1054) , a mimo to przetrwało niemal 1000-lat. (To dobry przykład jak trwałe mogą być skutki nieporozumienia i zręcznej manipulacji*).
  Koniec tej drogi jest nam znany: Królestwo Boże na Ziemi. Czas znany jest tylko Bogu.

  ______________________________________
  Lapidarny – i niezręczny - opis tej sytuacji: „Papież Leon IX wysłał do Konstantynopola swojego legata, który w odpowiedzi na zamknięcie w stolicy Bizancjum kościołów obrządku łacińskiego wkroczył w lipcu 1054 roku do kościoła Hagia Sofia i złożył na ołtarzu pisma nakładające ekskomunikę na patriarchę Konstantynopola Michała Cerulariusza. Trzeba zauważyć, że działał on na własną rękę, ponieważ w czasie owych wydarzeń papież już nie żył i nie było jego intencją zaostrzenie konfliktu. Legat podjął własną decyzję o ekskomunice, aby sprowokować patriarchę do działania. W odpowiedzi na to patriarcha zwołał synod, na którym spalono ową bullę i zatwierdzono klątwę nałożoną na Kościół rzymski. Schizma wschodnia stała się faktem.” (wiki/Wielka_schizma_wschodnia)
 • kogo chcecie wydymać?
  mam starą legitymację TPPRu? Czy to znaczy, że mogę być w waszym klubie? Dziwię się, że klub niby "inteligencji", ale nie widzi, że cały ten zgiełk z Cyrylem ocieka agenturą i w dodatku każe NAM jednać się.
  Ofiara z katem się nie jedna na sygnał kata, panowie inteligencja.
 • @Jacek Rossakiewicz 21:29:35
  POTWIERDZAM SWOJĄ OPINIĘ w sprawie powyższego tekstu autora całkowicie ,a pan szanowny wklejając swoją notkę nie docenił umieję tnosci kojarzenia faktów i zdarzeń na podstawie których te opinie były tutaj zamieszczone..to jest zwyczajny polityczny deal pod parasolem PUTINA ,rzecznik episkopatu ksiądz KLOCH wczoraj na konferencji przekazal slowa arc. MICHALIKA iż ziarno rzucone w naszą glebę przez CYRYLA I wyda wspaniały owoc ,to ja się pytam ,mieliśmy naszego SIEWCĘ JANA PAWŁA II który równie dobrze lub znacznie lepiej SIAŁ ziarno w glebę naszego NARODU i się pytam księdza MICHALIKA dlaczego ON sam i jemu podobni dopuscił że to ziarno obumarło i nie wydało owoców ??? a teraz wielbi innego obcego nam siewcę ...który sieje w naszą glebę ,takich stamtąd ktorzy sieli w naszą glębę OD DZIESIĄ TEK LAT to juz dobrze znamy bo ich ziarno wydało ZŁE OWOCE ,zatruło nasze społeczeństwo ,a teraz następny stamtąd sieje w naszą glebę co wywołuje euforię arc. MICHALIKA !!! COŚ NIE TAK !!! tutaj dokonuje się jakiś tajny wrogi akt dla naszego ludu katolickiego..proszę szanownegop pana o odpowiedz ,gdyż monolog już się nie sprawdza...
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:24:07
  jestem zwolennikiem współpracy ,oczywiscie tak ,ale jeśli na czele tejże ,,delegacji " po obu stronach stoją ,,upaprani" po łokcie w agenturę obaj duchowni to w mojej głowie odzywa się sam ZYGMUNT na WAWELU dając ostrzegawcze sygnały...czy nie mam racji..???
 • @Jacek Rossakiewicz 21:29:35
  pan szanowny wyrażnie manipuluje ,agitką nazwałem ostatnie zdania które wyglądają jakby były z innej ksiązki przepisane,czyżby wprost wzięte z konferencji arcbMICHALIKA ??? ...proszę się zapoznać z tekstem a następnie szanowny pan sam osobiscie zauważy gdzie zaczyna się ta ,,agitka" ..to nie jest żadna obelga tylko SAMA PRAWDA ...tak w końcu już was panowie boli ta PRAWDA wypowiadana bez żadnych niuansów ...???
 • @Muni 00:54:39
  kolego ,też uważam że na naszych oczach odbywa się jakiś ,,DEAL " i ta świadomośc dotarła już do LUDU BOŻEGO który wydaje własne opinie na powyższy temat co wywołuje juz prawie wsciekłość i samego rzecznika episkopatu i wielu organizacji tzw. społecznych wspólpracjących z episkopatem ....ale że to jest HANDEL w DOMU PANA to jest pewnik ...a wszyscy wiemy co zrobił JEZUS CHRYSTUS z tymi ktorzy zajmowali sie kupczeniem w DOMU JEGO OJCA ...!!!
 • @Jacek Rossakiewicz 21:29:35
  jedno jest pewne ....CERKIEW w ROSJI przede wszystkim jest podległa PUTINOWI i służy jemu do utrzymania i wzmocnienia jego politycznej władzy...to jest PEWNIK !!! CZY SZANOWNY PAN MA INNE ZDANIE NA TEN TEMAT ??? idzmy dalej ...przyjażd CYRYLA I do naszego kraju i taka euforia z tegoż zdarzenia określonych kręgów naszej władzy daje powód do wyciągnięcia podobnej opini jak powyżej ...nasz KOSCIÓŁ zostanie podporządkowany obecnej władzy aby pełnić podobna rolę i głównym prowadzącym TEGOŻ PROJEKTU uczyniono TW MICHALIKA arc. przewodniczącego episkopatu ...gdzie się mylę ???
 • @Jacek Rossakiewicz 21:29:35
  ostatnie zdania w tekscie autora to juz wyrażne bredzenie ...niby to w odpowiedzi na zalew nieprawosci w naszym kraju arc. MICHALIK powiedział głośno ,,DOŚĆ '' i udał się po pomoc do CYRYLA I który to ochoczo natychmiast odpowiedział na apel !!! ...takich bzdur to nawet ,,mohery" nie przyjmą bez zdziwienia ....to ja jeszcze raz pytam arc.MICHALIKA dlaczego nie wzeszło ZIARNO zasiane w naszym kraju przez JANA PAWŁA II ??? DLACZEGO tak żwawi obecnie w pojednaniu biskupi w tamtej zbożnej pracy byli GNUŚNI i dopuscili do tego że to ziarno nie wydało plonu...??? dzisiaj nie byłoby tyle zła w naszym kraju i nie trzeba by było wzywać azjatyckich,, sojuznikow" na pomoc...pozdrawiam
 • @val 08:18:10
  Właśnie zamierzam napisać tekst na temat; wskaże, gdzie się Pan myli.

  Nie przeczę, że należy być ostrożnym w takich wypadkach - ale trzeba też mieć wizję możliwości.
 • ....
  Wiecie co mnie martwi w niektórych komentarzach? To, że jak ktoś zrobił coś złego w życiu to wy go już na zawsze skreślacie. Dobrym przykładem historycznym będzie Józef Kuraś "Ogień". Nie należy oceniać człowieka tylko po jego przeszłości ale po tym co robi teraz. Nie odnoszę tego do konkretnej osoby ale do ogólnego oceniania ludzi.

  Poza tym polityka to dążenie do swoich interesów nawet jeśli miało by to prowadzić do chwilowego bratania się z wrogiem. Tym różni się wybitny polityk od "polityka".
  Podpisanie tego dokumentu niczego póki co nie zmienia a jest jedynie wstępem do przyszłych działań, które to będzie dopiero można oceniać.

  Kościół nie jest od walk politycznych i od takowych powinien się dystansować, a skupiać się na moralnym wychowywaniu ludzi. Według mnie podpisanie tego dokumentu jest nadzieją na jakieś pozytywne działania przeciwko obecnej materialnej i hedonistycznej wizji życia.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:39:22
  do szanownego pana ...jeśli już ma to być AUTENTYCZNE POJEDNANIE NARODÓW to jestem całkowicie za tym ,ale pod jednym warunkiem ...TO NIECH JEDNAJĄ SIĘ NARODY !!! POLSKI i ROSYJSKI ...nie mam nic przeciwko temu ...ale jak widzę że to tzw,,pojednanie " odbywa się akurat na zapotrzebowanie polityczne tych którzy akurat tym OBU NARODOM swym działaniem wręcz zbrodniczym wyrządzili niewyobrażalne szkody to ja tego nie popieram...i pytam czy CYRYL I nie był agentem KGB systemu ktory wymordował niewyopbrażalną ilość Rosjan ,a czy arc.MICHALIK nie jest kojarzony z TW Ubecji której ofiary rzucone w doły ostatnio były ekshumowane na tzw. ŁĄCZCE ??? POWTARZAM !!! jestem za pojednaniem !!! ale też tylko za takim które dokonają LUDZIE O CZYSTYCH RĘKACH ,czyżby takich w kręgach władzy już NIE BYŁO ???...proszę szanownego pana o błędy w moim rozumowaniu...jeśli ma być autentyczne pojednanie to muszą go dokonać SŁUŻEBNIE wobec obu narodów ludzie całkowicie nie zhańieni ...!!! a nie tak jak to ma miejsce obecnie..inaczej to jest zwykły cyrk i hucpa...
 • @frasobliwy 12:16:08
  odpowiem tylko w stosunku do jednej kwestii ,KK aby móc wychowywać ludzi w moralnym duchu musi się SAM OCZYŚCIĆ od tych którzy w naszych oczach KATOLIKÓW go HAŃBIĄ ...czy to tak ciężko zrozumieć ??? i zwłaszcza że to dzieje się nadal ,uczyć nas moralnosci chca CI so sami ją zaprzedali !!! to jak to ma być ???
 • polecam wszystkim doskonały artykuł
  na SALON24.pl pod tytułem ,,pojednamie czy zdrada " blogera kokos26...to jest znakomita odpowiedz na zarzuty przeciw tym co stawiają pytania ,dobrze by było aby ks.dr.KLOCH rzecznik prasowy KEP z nim się zapoznał, to by w mediach zaczął stawiać powazniejsze pytania niz tylko miłe gesty i puste uśmiechy...w końcu powinien być bardziej ksiedzem niż rzecznikiem prasowym ...pozdrawiam
 • @val 13:03:42
  Na pewno obecnie Kościołowi w Polsce brakuje do tego sprzed wojny, jednak mógł byś wymienić konkretne sprawy. Bo tutaj każdy może myśleć o innych rzeczach.
 • Zasady "dyskusji"
  Pan 'Val" chciałby dyskutować, ale ja nie widzę mozliwości ani powodu do dyskusji, w świetle sposobu, w jaki on to robi. Oto przykład.

  Opinie „Val” w omawianym temacie: odnośnie zwolennika porozumienia polsko-rosyjskiego:

  Cytaty: „ … ja rozumiem że takie wielkie bolszewickie wszy to nadają się tylko do wyduszenia, ale już idzie czas na ODWSZAWIANIE naszego NARODU z takich tonderskich, skanbergów, warlordów, vortexów , pozbędziemy się ich opitych na naszej polskiej krwi, to już tylko kwestia krótkiego czasu ...wytrzymajmy, tyle już wytrzymaliśmy i każdy dzień nas wzmacnia i jednoczy ,niech pan [do blogera Kula Lis 62] zachowa siły na ten decydujący dzień... „

  „.... ja wiem ,dokładnie ,kiedyś czytałem we wspomnieniach łagierników jak w bolszewickich łagrach co pewien czas robiono odwszawianie ,pan jesteś jedną z takich wszy... z którą mozna żyć, ale stwarza zagrożenie wybuchu epidemii i co pewien czas jest potrzebne odwszawianie ,sądzę ze u NAS ten czas już nadchodzi a jeden z tutejszych szczególnie pogryziony energicznie tego się domaga..no jak tonderski ,przechowasz się ??? czy ci się nie uda i zdechniesz”

  [tutaj następuje określenie na ch… i straszenie śmiercią - usunięte obecnie przez redakcję]

  Oponent w „dyskusji” z Val: cytat „Podpisz się swoim imieniem i nazwiskiem honorowy człowieku. :)”

  Odpowiedź Val: (cytaty c.d.) „lech kolski , jacek korabita, leszek migdal , tomek lasota ...wybierz sobie któreś...godny pogardy...”

  „no cóż ODWSZAWIANIE coraz bliżej ...sądzę ze się pan nie przechowasz, mimo podszywania się pod honor i takie tam co wy bolszewicy chcecie naśladować ale nie potraficie ,bo takie zachowania to trzeba mieć w genach a wy mongoidalne cechy to macie od tysięcy lat i dotąd ciągle takie same....wszy trzeba jednak tępić regularnie a najlepiej bez żadnych obiekcji pozbyć się ich raz na zawsze..” (koniec cytatów).

  Link: http://ODWAGAcywilna.nowyekran.pl/post/71555,papieza-jana-pawla-ii-nie-wposzczono-do-rosji-aby-patriarcha-moskwy-mogl-zatryumfowac-w-warszawie#comment_581944

  Czy to napisał Polak, katolik? - ja osobiście wątpię.
 • @Jacek Rossakiewicz 20:13:37
  sama PRAWDA i dlatego tak boli tego który jest tam opisany...a jeśli pan uważa że katolik to jest taki głupi którego taki jak szanowny pan potrafi bez trudu owinąc dookoła swego palca to ma pan już gotową odpowiedz powyżej...pozdrawiam
 • @Muni 00:54:39
  Najłatwiej jest przeprowadzić atak personalny na autora.Nie trzeba wysiłku intelektualnego, wiedzy merytorycznej, czy innych przymiotów, a wystarczy mieć w sobie trochę goryczy i zakodowanej pretensji, że są obok nas inni, myślący trochę inaczej. Czy oni nie mają prawa do własnego zdania?
  W rocznicę "S" warto zauważyć, że w ciągu ostatnich 20lat powstała grupa ludzi, którzy przypisują sobie większy patriotyzm, większą miłość ojczyzny i szereg cech, których jednocześnie pozbawiają innych. Wokół nas całe mrowie TW zajmujących również stanowiska w rządzie i oni są OK, natomiast innych usiłuje się wdeptać w ziemię.Prezydent Wałęsa też zapomina, że obecny Związek Zawodowy "S" usiłuje wywalczyć lepsze warunki pracy i jednocześnie widzi przyczyny, jakie doprowadzają ludzi na skraj nędzy i zaczyna głośno o tym mówić, a to byłemu prezydentowi, obecnie mocno umocowanemu z rzadem już nie odpowiada.
  Usiłujemy wewspół z podobnie myślącymi, piętnować nawarstwiające się patologie i szkodzenie swoim rodakom przez nieudolnych ignorantów, a w zamian jesteśmy atakowani przez obrońców tego zła, jak i uzurpatorów zabierania głosu w imieniu całej opozycji.
  Na prawicy, jak to zwykle bywa zebrało się wielu mądrych ludzi, ktorzy za wszelką cenę usiłują podkreślać, czym różnią się z innymi.Stąd te bezpardonowe ataki wyznawców GP i ludzi z nią związanych. Chcą nam wmówić,że to właśnie tylko oni mają patent na polskość. Usiłują zawłaszczyć wszystkimi, ale nie znajdują zrozumienia, więc każdy inaczej myślacy staje się wrogiem.

  To nie jest dla nas zaskoczeniem. Damy sobie z tym radę. Organizujemy się i wyrażamy własne stanowisko tam, gdzie to jest możliwe. Zawsze po drodze jest nam z myslacymi w kategoriach naszego hasła.
  Pozdrawiam
  Tadeusz Polak.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej