Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
176 postów 115 komentarzy

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA a stan wojenny.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Moim zdaniem jedynie korowska rzekoma opozycja. Tylko ludzie lansujący ideał demokracji kapitalistycznej, jako najlepszej i wręcz jedynej drogi dla Polski, mogli obawiać się idei Beuys’a.

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA a stan wojenny.

 

Na kanwie wydarzeń związanych z publikacją APELU O ALTERNATYWĘ, Josepha Beuys’a w Polsce, w dniu 10.12.1981, czyli kto się boi idei demokracji bezpośredniej?

 

 „Po raz pierwszy tekst "Apelu" ukazał się w Polsce w kolejnym nu­merze dwumiesięcznika "SZTUKA", wydanym 10.12.1981 na otwarcie KON­GRESU NAUKI POLSKIEJ. Pierwsze egzemplarze pisma zostały dostarczone jego uczestnikom podczas inauguracji obrad.  Z dniem ogłoszenia stanu wojennego- 13.12.1981 - cały nakład został natychmiast, wprost z drukar­ni, skierowany na przemiał, a redaktorzy "SZTUKI" odpowiedzialni za opu­blikowanie tego tekstu obłożeni natychmiast - unikalnym nawet w warun­kach stanu wojennego - całkowitym zakazem pracy”. (H.C.)

 

Apel niemieckiego artysty J. Beuys’a z roku 1978 ukazuje potrzebę budowy trzeciej drogi dla Europy i świata, bowiem już wtedy jasne było dla Beuys’a, iż kapitalizm i komunizm to dwie formy zniewolenia współczesnych społeczeństw. Beuys (1921-1986) uważał, iż możliwość zmiany istnieje w krajach położonych na peryferiach tych systemów. Stąd jego zainteresowanie sytuacją w Irlandii, a także w Polsce.

 

(Dzisiaj diagnoza Beuysa potwierdza się. Zmiany w Europie zachodzą w Islandii, na Węgrzech. Powinny zajść w Grecji, Portugali, Hiszpanii, na Bałkanach i ponownie w Polsce. Zmiany zachodzą także z dala od centrów dawnej imperialnej władzy; w krajach Ameryki Łacińskiej: Brazylia, Argentyna, Boliwia.)

 

Beuys starał się wywrzeć wpływ na autentycznie patriotyczne środowisko Solidarności, na świadomość rodzącego się ruchu obywatelskiego w Polsce. Jego myśl była sprzeczna z propagowaną przez działaczy KOR-u  ideą świetlanej przyszłości Polski w ramach zachodniej „demokracji” i gospodarki kapitalistycznej. Niemiecki artysta zbyt dobrze znał realia tamtejszych społeczeństw, fasadowość demokracji opartej na sile i niesprawiedliwości lichwiarskiego kapitału, aby przeciwstawiać komunistyczną formę dyktatury, dyktaturze finansowej.

 

Po odsunięciu od władzy Edwarda Gierka, który „w czasie rozmów z Breżniewem na Krymie odrzucił możliwość wykorzystania  wojska i milicji do ‘negocjacji’ ze strajkującymi w Polsce robotnikami” (wg Paweł Bożyk, http://dziennikarze.nowyekran.net/post/82902,pawel-bozyk-prawda-o-dlugach-gierka), nastąpiła w części kierownictwa PZPR tendencja do eskalacji zadłużania Polaków oraz prowokowanie napięć społecznych poprzez magazynowanie i wywóz żywności do ZSRR (tradycyjnie) oraz na Węgry. Sytuacja ta sprzyjała rzekomej opozycji lub wręcz była prowokowana przez ówczesną rzekomą opozycję. Męczeńska śmierć Ks. Jerzego Popiełuszki stała się punktem zwrotnym w pozbawianiu PZPR ostatnich form autentycznego obywatelskiego poparcia. Polityczne aspiracje opozycji oparte na prostym micie powszechnego bogactwa prowadziły ją do sukcesów. Partia w rękach manipulantów stała się użytecznym narzędziem destrukcji , zaś działacze partyjni bezwiednie lub cynicznie ułatwiali opozycji zadanie przejęcia władzy. Jeżeli byli przeciwni nie potrafili tego ani przekonująco wyrazić, ani temu skutecznie i mądrze przeciwdziałać.

 

W takiej sytuacji na polskiej scenie pojawił się „Apel o alternatywę” Josepha Beuysa. Był nieoczekiwany i niegroźny, bo oderwany od konkretnego środowiska politycznego. Przygotowany i wydany jako zjawisko artystyczne, na dodatek trudno zrozumiałe dla przeciętnego miłośnika kultury, dla którego sztuka konceptualna była zazwyczaj albo całkowitym nieporozumieniem albo wręcz kpiną z publiczności.

 

Kto zatem przestraszył się „Apelu o alternatywę”? Moim zdaniem jedynie korowska rzekoma opozycja. Tylko ludzie lansujący ideał demokracji kapitalistycznej, jako najlepszej i wręcz jedynej drogi dla Polski, mogli obawiać się idei Beuys’a. Dla władzy partyjnej idee zawarte w Apelu były w zasadzie korzystne. Beuys krytykował komunizm i socjalizm, ale kapitalizm był dla niego system równie wrogim człowiekowi, więc droga ku niemu nie miała sensu. Postulowany przez opozycję kierunek przemian zostałby podważony i mógłby zostać zastąpiony rzetelnymi ideami Beuysa, Keynesa lub wielu polskich ekonomistów nastawionych krytycznie do ówczesnych realiów.  „Apel o alternatywę” skutecznie obalał mit zachodniej demokracji, na którym było budowane ślepe poparcie dla zmian ustrojowych w Polsce.Po usunięciu przeszkody, którą widzieli zapewne tylko zwolennicy finansowego totalitaryzmu, został w Polsce wprowadzony lichwiarski system pieniądza dłużnego. Praktycznie była to najważniejsza (podstawowa) zmiana jaką wprowadziła tzw. transformacja ustrojowa

 

Beuys zmarł w 1986 roku, był – moim zdaniem- najwybitniejszym artystą II połowy XX wieku. Tworzył nie tylko dzieła sztuki plastycznej w jej rozumieniu tradycyjnym, ale przede wszystkim idee:  dzieła „plastyki społecznej” i „rzeźby niewidzialnej”, czyli formy naszego myślenia o świecie – po to aby w nim sensownie i skutecznie działać, w zgodzie z najlepszymi europejskimi tradycjami. Beuys był zwolennikiem demokracji bezpośredniej, przyczynił się do rozwoju tej idei w XX wieku. Był profesorem Akademii Sztuki w Düsseldorfie i autentycznym autorytetem dla studentów, charyzmatycznym artystą. Założył Niemiecką Partię Studentów, Organizację na Rzecz Utworzenia Demokracji Bezpośredniej w Drodze Referendum, a wraz z Heinrichem Böll’em zorganizował Free International University (FIU) w celu prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Manifest FIU (1973, EN)https://sites.google.com/site/socialsculptureusa/freeinternationaluniversitymanifesto

 Apel o alternatywę był najlepszą opcją dla Polski w czasie Solidarności. Zespołem autentycznych i kulturotwórczych idei cywilizacyjnych. Został on wyeliminowany i zapoznany. Apel o alternatywę do dzisiaj jest spychany w strefę zmowy milczenia, zamiast być wykorzystywanym twórczo ze względu na potencjał w nim zawarty. W miejsce idei Beuys’a ukuto powiedzenie: „There is not alternative” – owo słynne: „TINA”.  

(W polskiej publikacji „ANTY-TINA” z roku 2005 Jacek Żakowski także nie wspomina o Beuys’ie, jako o twórcy antykapitalistycznego ruchu. Książka Żakowskiego to zapis rozmów z ludźmi z lat 2003-2004)

 

Myśl Beuys’a warta jest uwagi. Więcej - jest to przykład twórczego, interdyscyplinarnego myślenia, którego znajomość powinna być cechą każdego wykształconego Europejczyka.

Fragment:

Apel ten jest skierowany do wszystkich ludzi europejskiego kręgu kultury i cywilizacji. Przełom ku nowej przyszłości dokona się wówczas, gdy w obszarze Europy pojawi się ruch, który poprzez swoją siłę odnowy zniesie bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem i zasypie przepaści pomiędzy Północą i Połud­niem. Zaczątkiem jego mogłoby być - powiedzmy - postanowienie mieszkańców Europy Środkowej, by działać w kierunku wyznaczonym niniejszym Apelem. Gdybyśmy my, obecnie w Europie Środkowej w ra­mach naszych państw i społeczeństw zaczęli kroczyć drogą odpowiadającą wymogom czasu, drogą współ­życia i współdziałania - fakt ten musiałby promieniować wyraziście na każde miejsce w świecie.

 

Apel o alternatywę (pełny tekst PL) zamieszczony jest tutaj:http://jar.nowyekran.net/post/73292,joseph-beuys-apel-o-alternatywe-unia-na-rzecz-nowej-demokracji

 

Joseph Beuys, Aufruf zur Alternative 

Erstveröffentlichung in der Frankfurter Rundschau am 23. 12. 1978

http://www.themen-der-zeit.de/content/Aufruf_zur_Alternative.424.0.html

 

Plik pdf http://www.wuw-warszawa.pl/download/wuw_apel.pdf

 

KOMENTARZE

 • All
  Sweet Movie (1974) D.Makavejev

  http://www.youtube.com/watch?v=Ue_0lDD3MpY
 • idea demokracji bezpośredniej (rzeczywistej) powoli przebija mury
  nie nadaje się na wiece i sztandary
  mało tego - jej zastosowanie wyklucza sens walki bojowników o suwerenność wiecową
  bo ta forma "władzy" jest bardzo konkretna, w zasadzie wolna od ideologicznych uprzedzeń; no trzeba decydować czy popieramy budżet lokalny czy nie, czy finansujemy obwodnicę czy nie, czy budujemy stadion czy cztery szkoły itd itd
  czyli koniec umysłowego pieprzenia o rzeczach "ważnych" - już do tego dojrzeliśmy?
  zobaczymy po ilości odsłon tego artykułu :-)
 • @konserwa70 10:11:06
  racja.
 • ILUSTRACJE
  W artykule:

  1. Joseph Beuys vis a vis Abraham Moebus, Mecz bokserski na rzecz demokracji bezpośredniej, Dokumenta 5, Kassel, 08.10.1972

  poniżej;

  2. Joseph Beuys, trzy dni później, po zwolnieniu z funkcji profesora, opuszcza Akademię Sztuki w Düsseldrfie, w asyście policji, 11.10.1972

  http://m.nowyekran.pl/447e6de9d59f301a3c443985df2269be,0,0.jpg

  Autor
 • Przepraszam, niezauważyłem.
  Artykuł zauważyłem dopiero dzisiaj, gdyż był na moim linku zwrotnym, starego artykułu, który przypadkowo miał linka na świeżym artykule o JOW.

  Pomimo szukania nowych rzeczy na SG, artykuł nie wpadł mi w oko.
  Był wklejony tylko i wyłącznie w prawy pasek SG? To nie trzeba się dziwić.

  Druga sprawa
  "Beuys starał się wywrzeć wpływ na autentycznie patriotyczne środowisko Solidarności, na świadomość rodzącego się ruchu obywatelskiego w Polsce."

  Na polskie - nie zgadzam się i nie pokazujesz dowodów. Jego apel przedstawia pozycje ugrupowań ekologicznych i konserwatywnych.
  Jego apel jest w dalszym ciągu aktualny, gdyż proekologiczny i antykapitalistyczny.

  Ale on osobiście się nie starał dotrzeć do Solidarności, przynajmniej ja nic o tym nie wiem.

  Z jego apelu ta teza nie wynika, jest naciągana.
  W roku 1981 czy 1982, to wszyscy na zachodzie, a więc także w Niemczech i w Szwecji wierzyli w KOR i w Solidarność.

  Wierzyli w rolę Narodu Polskiego, który wypchnął autentycznego wodza własnymi i kościoła siłami na samą górę. Ja broniłem Bolka w Internecie, na forach, podczas jego wizyt w Niemczech, czy Europie jeszcze do roku 2010. Byłem dumny z rewolucji, bezkrwawej, zrobionej przez mądry Naród Polski. Możecie teraz ocenić jak mi jest przykro odkąd poznałem całą prawdę i nędzę zniewolenia świadomości oraz ciał Polaków, ich bogactw naturalnych oraz całej gospodarki.

  Beuys pisał ten manifest nie z myślą o Polsce, ale raczej ze względu na ogólnokrajowe referenda organizowane przez wtedy nieznane mi ugrupowania ekologiczne, alternatywne, obywateli z Bawarii i ze względu na antyautorytarnego ducha zamordowanego przez służby specjalne wodza studentów niemieckich R. Dutschke.

  To tyle wiem na temat Beuys'a, którego rozumiem, jako niemieckiego patriotę, byłego pilota Wermachtu, który zbombardował niejedną wioskę w czasie 2. wś.

  Ja nie uważam, że DB potrzebuje wybitnych jednostek. DB potrzebuje społeczeństwa obywatelskiego, to jest moje zdanie. Pokażcie jakiś dowód, gdzie pisze, że on chciał Solidarność nauczać DB.

  ***************
  ***************

  Wszystkich i wszystko won wyzwoli nas od KORUPCJI!!!
  Ustrój bez korupcji wyzwoli Naród Polski.

  Czego Naród Polski faktycznie chce, ukażą w przyszłości wyniki referendów narodowych, ogólnopolskich i lokalnych, w rewolucyjnej technice szybkich referendów już w nowym ustroju Demokracji Bezpośredniej.

  Budujemy Nowy Dom
  Wszystkich i wszystko won!
  We własnym interesie
  I bez strzelania.
  AKT WOLI NARODU
  http://www.petycjeonline.com/akt
 • @adevo 04:59:50
  Beuys przyjechał do Polski latem 1981. Przekazał w darze Muzeum Sztuki w Łodzi około tysiąc prac i dokumentów twórczości, co stanowiło część jego Archiwum. Akcję tę nazwał „Polentransport 1981”

  Akcja była spowodowana wydarzeniami w Polsce lat 1980-1981 i ruchem społecznym. Wpisywała się jego koncepcję zjednoczenia Wschodu i Zachodu Europy.
  W Polsce nazwano tę akcję „Obrzeża Europy” i poświęcono jej wydawnictwo zawierające Apel o alternatywę – w miejsce zmielonej „Sztuki” – które ukazało się jednak dopiero w 1997 roku.

  Jarosław Lubiak w krótkiej biografii Beuysa zamieszczonej w tym opracowaniu napisał: „ W ruchu polskiej Solidarności dostrzegł Beuys ucieleśnienie jego politycznego (i artystycznego) programu trzeciej drogi”.

  Nie wiem czy Beuys kontaktował się z robotniczą Solidarnością bezpośrednio – zapewne nie – jednak jego myśl i Apel miały za zadanie i mogły z łatwością dotrzeć do inteligencji Solidarności; która cała stanowiła wówczas 10 mln osób. Fakt pojawienia się Apelu na KONGRESIE NAUKI POLSKIEJ – moim zdaniem - świadczy o tym właśnie.

  Co do genezy Apelu - wiadomo, iż powstał on jako integralna część dorobku niemieckiego artysty i nie był pisany z myślą o Polsce. Nikt tak nie uważa. Był to Apel dla Europejczyków.

  Poczytaj o Beuys’ie to lepiej go zrozumiesz i nie będziesz traktował jak niedoszłego czy potencjalnego wroga. Ludzie w Rosji, w lesie, po zestrzeleniu uratowali mu życie. To było przyczyną zmiany i rozwoju świadomości Beuysa, wplatanego jak wielu Niemców wówczas w krwawą i idiotyczną wojnę. Późniejsza działalność artystyczna z tego się wzięła, z szacunku dla wszystkich ludzi, z aktywnej postawy wobec innych ludzi i społeczeństw Europy - stąd hasło: „każdy artystą”.
 • @Jacek Rossakiewicz 07:35:30
  Szanowny autor wprowadza w błąd . Nowej demokracji nie ma i bezpośredniej demokracji nie ma i nie będzie. Są demokracje narodowe.
 • @Jacek Rossakiewicz 07:35:30
  >Poczytaj o Beuys’ie to lepiej go zrozumiesz i nie będziesz traktował jak niedoszłego czy potencjalnego wroga.

  On ma swoje miejsce, w sztuce. Ceny robili mu niemieccy handlarze sztuki. Jego akcje wpisują się w ruch Fluxus, skąd zapożyczał również niektóre pomysły m. in. odkryłem zapożyczenia od Mílana Knižaka z Czechosłowacji. Kiedyś posiadałem katalog działań Knižaka.

  >Ludzie w Rosji, w lesie, po zestrzeleniu uratowali mu życie.

  To legenda ta o jego zestrzeleniu na Krymie -jakoby Tatarzy krymscy go znaleźli i pielęgnowali jego rany 8 dni. Czytam właśnie w Wiki "Einer Recherche des Künstlers Jörg Herold zufolge wurde Beuys schon bald nach dem Absturz von einem Suchkommando gefunden, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung über Herolds Spurensuche auf der Krim in einem Bericht vom 20. August 2000 meldete."

  Beuys jak każdy artysta i celebryta żył z ukierunkowania ludzkiej uwagi na swoje Ego. Jego działanie było zawsze przeciwieństwem działań dla demokracji bezpośredniej (DB).

  W DB chodzi o dostęp do władzy i jej podział wśród wszystkich obywateli. Natomiast dla Beuys'a ważne było typowe dla gwiazd spektakularne pozycjonowanie osiągnięć własnego EGO w mediach.

  Pozdrawiam i życzę
  Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
 • @goodness 17:32:08
  Hi,
  entliczek, pentliczek, zielony stoliczek
  raz, dwa, trzy i demokracją jesteś Ty.
 • @adevo 19:39:48
  "W DB chodzi o dostęp do władzy i jej podział wśród wszystkich obywateli.".......
  Goś ci się pokręciło, bo bezpośrednie wybory wcale nie oznaczają bezpośredniej demokracji a zwłaszcza ze zwierzęcym ograniczeniem woli wszystkich głosujących do jednego okienka na TAK.
 • @goodness 22:42:29
  Hi, brakuje Tobie podstawowych przemyśleń.
  Polecam mój artykuł przetłumaczony przed 7-ma laty.

  Demokracja bezpośrednia a korupcja
  http://iddd.de/idb.pdf
  lub
  http://iddd.de/idb.htm#korup

  Pozdrawiam i życzę
  Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
 • @adevo 19:39:18
  Cytat: "W DB chodzi o dostęp do władzy i jej podział wśród wszystkich obywateli. Natomiast dla Beuys'a ważne było typowe dla gwiazd spektakularne pozycjonowanie osiągnięć własnego EGO w mediach".

  Tak to można napisać o prawie każdym znanym człowieku, od czasów Jezusa z Nazaretu po Jana Pawła II właczając w to artystów, polityków i działaczy politycznych.

  Jak zwykle, także w sprawie Beuysa, istnieje wiele interpretacji jego działań i wiele intencji mu się przypisuje.

  Dla mnie jego dzieło to czysta ekspresja. Nie widzę w niej fałszu ani pozy - raczej uczciwość intelektualną. Wplywy, pokrewienstwa czy zapożyczenia też są zawsze. Jest to nie do uniknięcia. Wszyscy korzystamy z tradycji, z zakorzenionych form myślenia i dochodzimy do podobnych wniosków, mysląc uczciwie o jedym, tym samym i istniejącycm świecie - formułujemy podobne opinie i idee.

  Pozdrawiam świątecznie i życzę wiele radości w wierze
 • @adevo 23:08:08
  Uważam, że jednak wprowadzasz w celowy błąd Polaków między wierszami swojego pięknego śpiewu, omijasz „odpowiedzi o zwierzęcym ograniczeniu woli wszystkich głosujących do jednego okienka na TAK.” Pozdrawiam i życzę Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2013

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej